Beth sy’n bod?

Yma yng Nghymru, nid oes gyda ni bob tro berthynas arbennig o iach ag alcohol. Mae meddygon a lladmeryddion iechyd cyhoeddus yn dweud wrthym ni ers degawdau am yfed llai. Neges syml yw hi, ond un sy’n mynd ar goll weithiau yn ein bywydau cymhleth.

Beth mae Cymunedau Ynghyd yn ei wneud yn wahanol?

Prosiect sy’n ymdrin â materion alcohol yn cymunedau yw Cymunedau Ynghyd, ond un nad yw wedi cychwyn trwy sôn am alcohol. Enghraifft ymarferol yw hi o wireddu’r egwyddor Gofal Iechyd Darbodus o “gyflawni iechyd a lles...yn bartneriaid cyfartal yn y broses drwy gyd-gynhyrchu”. Pobl leol a benodd y blaenoriaethau. Barddoniaeth, pêl-droed a dawns oedd rhai o’r canlyniadau annisgwyl.

Pwy ddylai ddod i gael gwybod mwy? 

Unrhyw un sy’n gweithio ym meysydd iechyd cyhoeddus, datblygu cymunedol, cynllunio trefol, datblygu economaidd, gwasanaethau i blant a phobl ifanc, gwasanaethau i bobl hŷn, camddefnyddio sylweddau, gofal iechyd, gofal cymdeithasol, plismona, datblygu chwaraeon, celfyddydau creadigol. Yn y bôn, unrhyw un sydd am wybod sut gall cymunedau fynd ati i wellau pethau drostyn nhw eu hunain. 

Pryd a ble?

1 Mawrth 2017, Canolfan y Ffenics, Wern Road, Gwdig, sir Benfro, SA64 0AA

Cadwch eich llefydd, yn rhad ac am ddim, yma

I gael gwybod mwy, ffoniwch 029 20226746 neu e-bostiwch at acwales@alcoholconcern.org.uk