Yn ein cynhadledd flynyddol yng Nghasnewydd yn 2018, buom ni’n ystyried y berthynas gymhleth rhwng alcohol, teithio a thrafnidiaeth

Aeth hanner canrif a rhagor heibio ers cyflwyno’r prawf anadl, ond mae yfed dan ddylanwad y ddiod yn dal i gyfrannu at anafu a lladd cannoedd ar ein heolydd. Ar yr un pryd, gwelwyd mwy o helyntion ar awyrennau yn sgîl goryfed gan deithwyr, ac yn ôl ymchwiliad diweddar gan y BBC arestiwyd bron i 400 o bobl mewn cwta 12 mis ym meysydd awyr Prydain oherwydd medd-dod. Mae rhai cwmnïau trenau wedi ymateb i ymddygiad gwrth-gymdeithasol trwy wahardd alcohol mewn rhai mannau neu ar rai amseroedd.

Cwestiwn mawr y gynhadledd oedd sut i gael y cydbwysedd cywir rhwng hybu ein diogelwch a diogelu ein rhyddid i fwynhau alcohol mewn mannau cyhoeddus. Darllenwch y cyflwyniadau yma: