Ymunwch â ni ar gyfer ein cynhadledd flynyddol eleni, lle byddwn ni’n ystyried sut mae alcohol a theithio yn cyd-fynd.

Gwesty Cwrt Coldra, Casnewydd, 19 Medi 2018

Aeth hanner canrif a rhagor heibio ers cyflwyno’r prawf anadl, ond mae yfed dan ddylanwad y ddiod yn dal i gyfrannu at anafu a lladd cannoedd ar ein heolydd. Ar yr un pryd, gwelwyd mwy o helyntion ar awyrennau yn sgîl goryfed gan deithwyr, ac yn ôl ymchwiliad diweddar gan y BBC arestiwyd bron i 400 o bobl mewn cwta 12 mis ym meysydd awyr Prydain oherwydd medd-dod. Mae rhai cwmnïau trenau wedi ymateb i ymddygiad gwrth-gymdeithasol trwy wahardd alcohol mewn rhai mannau neu ar rai amseroedd.

Byddwn ni’n edrych ar ddatblygiadau diweddar a’r posibiliadau ar gyfer deddfwriaeth newydd. Bydd cynadleddwyr yn clywed gan arbenigwyr yn y maes, gan gynnwys:

• Dr Niamh Fitzgerald o Brifysgol Stirling, a fydd yn trafod effaith gostwng y terfyn ar gyfer yfed a gyrru yn yr Alban yn ddiweddar
• Yr Athro Marcus Munafo o Brifysgol Bryste, a fydd yn edrych ar ffyrdd posibl i newid ymddygiad yfed er gwell
• Diarmuid O’Conghaile, Cyfarwyddwr Materion Cyhoeddus Ryanair, a fydd siarad am alcohol mewn meysydd awyr ac ar awyrennau.

Ymunwch â ni er i ystyried sut gall y rhai sy’n llunio polisïau yn cael y cydbwysedd yn gywir rhwng hybu ein diogelwch a diogelu ein rhyddid i fwynhau alcohol mewn mannau cyhoeddus.

Darllenwch yr agenda llawn a chadwch eich tocynnau.