Ymunwch â ni ar gyfer ein cynhadledd flynyddol yng Nghaerdydd, lle byddwn ni’n craffu ar y berthynas agos rhwng alcohol a chwaraeon.

Stadiwm Dinas Caerdydd, Dydd Mawrth, 26 Medi 2017

Prin yw’r pethau yng Nghymru sy’n uno pobl, eu cyffroi, a’u hysgogi i ragori yn fwy na chwaraeon. Os ydym ni’n cymryd rhan ar y cae neu’n bloeddio o’r ystlys, dathlu buddugoliaeth neu alaru ar ôl colled, mae alcohol yn aml yn rhan fawr o’r diwrnod. Mae llawer o’n prif gystadlaethau’n cael eu noddi gan gwmnïau alcohol, a chlybiau llawr gwlad yn dibynnu ar gefnogaeth ariannol y diwydiant diodydd ac ar werthu alcohol yn y bar.

Bydd ein cynhadledd undydd yn gofyn a oes angen i ni newid ein tactegau er mwyn hybu arferion yfed iachach. Caiff cynadleddwyr glywed gan rai o’r prif arbenigwyr yn y maes, gan gynnwys Dr Patrick Kenny o Athrofa Dechnoleg Dulyn a Melanie Kingsland o Brifysgol Newcastle, Awstralia. Byddant yn archwilio swyddogaeth alcohol mewn chwaraeon ac yn gofyn cwestiynau hollbwysig, megis ‘Beth sy’n gwneud clwb chwaraeon yn gynhwysol ac iach?’.

Darllenwch yr agenda a chadwch eich llefydd