Alcohol Concern Cymru

Alcohol Concern Cymru is working to ensure that people in Wales understand more about alcohol and what is sensible drinking. We challenge drinks industry marketing and pricing practices, and with support from the Welsh Government we aim to reduce the harm caused by alcohol misuse in Wales.

Read more about our work in Wales here

For straightforward advice on how to enjoy a drink or two without overdoing it – including advice for parents on teenage drinking, and tips for sports men and women – visit Drink Wise Wales.

Alcohol Concern Cymru

Mae Alcohol Concern Cymru yn gweithio i sicrhau bod pobl Cymru yn deall mwy am alcohol a beth yw diota’n ddiogel. Rydym ni’n herio dulliau marchnata a phrisio’r diwydiant diodydd, a gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru rydym am leihau’r niwed sy’n deillio o alcohol yng Nghymru.

Darllenwch ragor am ein gwaith yng Nghymru yma.

I gael cyngor call ar sut i fwynhau diod neu ddwy heb fynd dros ben llestri – gan gynnwys cyngor i rieni ar yfed gan bobl ifanc, a gwybodaeth i’r rhai sydd am ragori ym  myd y campau – ewch i Yfed Doeth Cymru